Home

Rvts kurs

Kurs og konferanser - RVTS Øs

 1. Digitalt kurs i ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd. 18.-19.11 2020. Grunnkurs i traumesensitivt arbeid med og om hvordan RVTS Øst bruker personopplysninger. Besøksadresse. Gullhaugveien 1-3. 0484 Oslo - NO. Postadresse. Postboks 4623 Nydalen. 0405 Oslo - NO. Kontakt. 22 58 60 00 [email.
 2. 1. februar 2021 RVTS Øst Møter du pasienter i selvmordsfare? Er du opptatt av hvordan du, sammen med pasienten, kan komme videre fra selvmordsrisikovurderingen ti
 3. Kurs og konferanserSkriv ut. Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling
 4. Her finn du oversikt over planlagte kurs. Vidareutdanning. Vidaretdanning vi arrangerer i samarbeid med utdanningsinstitusjonar. Du finn ein oversikt under. Sensorimotorisk psykoterapi Nivå 2. I samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute inviterer RVTS Vest og Solli DPS til videreutdanning i behandling av traumelidelser
 5. ar om menneskehandel 2020. 10-11 november. 09:30 - 13:00. Nettbasert. 23 oktober 2020. Et styrket samarbeid mot menneskehandel - suksessfaktorer og aktuelle utfordringer. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter om vold,.
 6. En oversikt over kommende kurs og konferanser ved RVTS Sør. 12. november 2020 Å våge å se forbi ulike voldsuttrykk Webinar. 6. januar 2021 Førstehjelp ved selvmordsfare Kristiansand, Sørlandets kunnskapspark. 28. april 2021 Videregående kurs i traumeforståelse Drammen.
 7. Stø Kurs - traumeforståelse og behandling. Flyktningehelse og tvungen migrasjon Kriser og katastrofer Traumer og traumatisk stress. Film. Traumefeltets viktigste terapi? Les om bruk av informasjonskapsler (cookies), og om hvordan RVTS samler inn og bruker personopplysninger..
Hjernen vert forma av bruken - Ressurssenter om vald

28. april 2021 Videregående kurs i traumeforståelse Drammen, Hotel River Station. RVTS Sør nettkurs En oversikt over egne og anbefalte nettkurs. Webinar Instagram RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt. 24 mar 18 nov. 8-dagers kurs i kronisk traumatisering og dissosiasjon. 12 nov. Psykososial beredskap under pandemi -Kriseteamene i region Fosen, Trondheim og fjellregione De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk

RVTS Kurs

Kunsten å tenke negativt - RVTS Sør

Kurs og konferanser - RVTS

Dette er et kurs i stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder. RVTS Nord Nikut. Mai-Seminaret 2020. 05 mai. 08:15 - 15:40. Nettbasert. 27 april 2020. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging E-post: rvts@helse-bergen.no. Vi har ikkje fast telefontid, og oppmodar deg til å ta kontakt per e-post dersom du ikkje får kontakt på telefon. Postadresse RVTS Vest Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Postboks 1400, 5021 BERGE 11. mars: Farris Bad, Larvik. 2 dagers kurs RVTS Sør ønsker velkommen til to dagers Grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer

Vi tilbyr også kurs og undervisning for ansatte. RVTS Øst gir kompetansestøtte til: Spesialisthelsetjenesten i helseregion øst og sør; Barnevern og andre kommunale tjenester i fylkene Innlandet, Karin Holt er en av de få ved RVTS Øst som sjonglerer Continued Kurs. Under finn du ein oversikt over nokre av våre kurstilbod. Avdekkande samtalar med barn. Dette kurset handlar om korleis snakke med barn for å avdekke kva det er som gjer oss bekymra. Frå bekymring til handling. Er du bekymra for eit barn? RVTS Vest 2020. Search

RVTS tilbyr undervisning og veiledning i traumebevisst omsorg til ansatte som til daglig arbeider med barn og ungdom med fluktbakgrunn. Det er blant annet miljøterapeuter, miljøarbeidere, pedagoger, barnevernsansatte og fosterforeldre Kurs og konferanser Vold og seksuelle overgrep mot barn Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes

Velkommen til et 8 moduls kurs beregnet på deg som har omsorg for traumatiserte barn. Dette er en kursrekke som er utarbeidet av National child traumatic stress nettwork (NCTSN) i USA. RVTS- har oversatt og tilpasset materialet til Norske forhold © 2020 RVTS Kurs T: 22 89 40 00 E: [email protected] Besøk: Gullhaugveien 1-3. Post: Postboks 4623 Nydalen 0405 Oslo. Personvernerklærin

Kurs - Ressurssenter om vald, traumatisk stress og

Vivat selvmordsforebygging tilbyr kursene Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! til befolkningen over hele landet, samt utdanner lokale kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer kursledernettverket. Vivat er ett av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak Selvmord Selvmord og selvmordsforsøk representerer store lidelser og omkostninger både for den enkelte, dennes nettverk og samfunnet forøvrig. Hvert år tar mer enn 500 mennesker livet sitt i Norge. 10-20 ganger så mange behandles i helsevesenet.. RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fått i oppdrag fra ungdomsklinikken v/ leder å implementere kompetanseutviklingsprogrammet. Programmet skal være med på å øke være- og gjøre-kompetansen om utviklingstraumer. Programmet formidler grunnleggende forståelse av traumebevisst praksis Skolen har lærere og ledere med god kunnskap om psykiske traumer og traumers konsekvenser og virkemekanismer ; Skolen har lærere og ledere som har spesiell kunnskap om de konsekvensene psykiske traumer kan ha for elevers oppmerksomhet, hukommelse, mestring og atfer Kurs, prosjekter og god praksis Grunnkurs i familievold og traumer › Les mer : › › › › › › › Grunnkurs om traumeforståelse › Les mer › › › › › › TVERS › Les mer › VIVAT › Les mer. . › . Barnesamtaler (DCM) › Les mer. Grunnkurs om fysiske, psykiske og seksuelle overgrep Kommer snart... Tidlig innsats i.

NB: Ny dato På grunn av omstendigheten rundt koronaviruset, utsettes Septemberkonferansen til høsten 2021, med samme tema og samme program. × Avvis varse TENKE, FØLE, SANSE For å forstå mennesker som utsettes for traumer, er det viktig å kjenne til hvordan hjernen er bygd opp. Hjernen består av 3 deler, sansehjernen (hjernestammen), følelseshjernen (limbiske system) og tenkehjernen (prefrontal cortex) En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakke sammen skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for Kurs over 5 timer er godkjente av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier. Spar tid og penger. Ingen reisekostnader og fravær. Ta kursene hvor du vil og når du vil med minst like god læringseffekt. Størst utvalg og best kvalitet Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped. Skriv inn kurskode eller søk etter kurs: Filtrerin

RVTS Øst dekker områdene Innlandet, Oslo og Viken. Vi bistår med fagutvikling, støtte til implementering av ny kunnskap, samarbeid med ledelsen i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle tjenester. Vi arrangerer også kurs og undervisning for ansatte. RVTS Øst er en del av stiftelsen RBUP sammen med RVTS Sør TRAUMESENSITIV OMSORG OG BEHANDLING. Traumesensitivt barnevern bygger på moderne traumeforståelse, utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og nevrobiologi Hos mange mennesker kan det å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser føre til psykologiske skader. Traumatisering fører til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet På grunn av koronautbruddet vil våre konferanser i år bli gjennomført på andre måter enn tidligere, mens våre kurs planlegges avholdt som normalt - selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil komme mer informasjon om hvert kurs og konferanse etter hvert som detaljene avklares. Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar. Behandlingen av opplysningene er nødvendige for å oppfylle avtalen om kurs mellom den enkelte deltaker og RVTS Øst, jf. GDPR art. 6 (1)(b). Av samme årsak kan deltakerinformasjon også bli oversendt til overnattingssted dersom dette er inkludert i kursopplegget. Suppor

Pris: Avmeldingsgebyr: Totalt tilgjengelige plasser: Total antall plasser; Ingen påmeldingsavgift: Bindende påmelding-38: 11 Beskjed er sendt til alle påmeldte. Vi inviterer til eit to-dagerskurs om barn og unge som etterlatte etter sjølvmord. Førelesarar: Kjersti Sandvik (LEVE Hordaland), Annie Norevik og Reidun Dybsland (RVTS Vest) Frist: 6. november 202

Livsmestring I Norske Klasserom. LINK - Livsmestring I Norske Klasserom. Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet Kurs, konferanser og tilbud på forespørsel. Kurs og konferanser Tilbud på forespørsel Kursmateriell. Tilbud på forespørsel - er åpne tilbud som vi fortløpende kan tilby. Flere av tilbudene gjennomføres på Teams, Skype, Hangout, etc. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om dette Kjære kursdeltager! Velkommen til kurset Vold og seksuelle overgrep mot barn - et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom RVTS Nord og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Campus Narvik Aktuelle kurs. 04 Nov. Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP Tema: Pakkeforløp Psykiske lidelser-barn og unge. Erfaringer med å arbeide med gravide i BUP. 07 Nov. Fosterhjem - barnas perspektiver Gratis digital konferanse for fosterforeldre og fagpersoner

© 2020 RVTS. Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine. Les om bruk av informasjonskapsler (cookies), og om hvordan RVTS samler inn og. Digitalt kurs, Microsoft Teams Mandag, 16. november 2020. Møte i koordineringsledd Helse Midt-Norge RHF Møtet gjennomføres som videomøte Fagakademiet. Mandag, 16. november 2020. DU kurslederopplæring ? mestringskurs for ungdom Tromsø Tirsdag, 17. november. Presentasjoner fra egne kurs og konferanser Andres kurs og konferanser RVTS Sør, Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 926 94 100, e-post: [email protected

RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fått i oppdrag fra Bufdir å produsere kompetanseutviklingsprogrammet HandleKraft. Programmet skal være med å øke tema, - handlings- og samarbeidskunnskapen om fysiske, psykiske og seksuelle overgrep Kurs og opplæring; RVTS Vest dekkjer fylkene Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre team som jobbar med flyktningehelse og tvungen migrasjon, vald- og seksuelle overgrep, og sjølvmordsførebygging Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer). Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer) Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer

Kurs og konferanser - RVTS Nor

Søkeresultat for: rvts oest kurs. Annet (49) Ansatte (21) Heier på investering i de kontorfaglig ansatte. Barnevernleder i Re kommune, Mona S. Tenold, er en av tjenestelederne som ser stor nytte av kompetanseheving for helse- og sosialfaglig kontoransatte RVTS Øst har gjort et strategisk valg i å satse mer på prosjekter der vi jobber sammen med tjenestene over tid og hvor opplæring etterfølges av støtte til implementering. Bakgrunnen er erkjennelsen av at åpne kurs og konferanser har relativt liten effekt på tjenestenes- og enkeltutøveres praksis Livets tre -En metode og et kursopplegg fra RVTS sør Livets tre er hentet fra Narrativ praksis. Metoden ble utviklet i Sør - Afrika i arbeid med barn som hadde mistet foreldre i krig eller i Hiv/Aids. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Metoden brukes i forhold til enslige mindreårige asylsøkere, men også andre barn og ungdom me RVTS Vest, Bergen, Hordaland. 12 k liker dette. Telefon: 55 97 66 95 E-post: rvts@helse-bergen.no Besøksadresse: Ulriksdal Helsepark Ulriksdal 2 (2.etg) 5009 Berge

Språk og væremåte i endring - RVTS Sør

RVTS Sør, Kristiansand, Norway. 26,820 likes · 2,616 talking about this · 48 were here. Vi er et fagmiljø innen psykologiske traumer som istandsetter hjelpere til å bli gode menneskemøtere. Vi vil.. RVTS Vest har flere ressurser i arbeid med å forebygge og avdekke vold og overgerp mot barn: nettressurser, filmer, podcaster og undervisningprogram og tiltak. RVTS Vest sine nettsider her > Kurs og verktøy knyttet til funksjonsnedsettelse . Sex som funker - et kurs om seksuell helse og funksjonsnedsettelse, utviklet av Unge Funksjonshemmed På grunn av koronasituasjonen har UDI avlyst flere av årets kurs og samlinger for ansatte i asylmottak. Opplæring av ansatte i asylmottak vil derfor hovedsakelig bli gjennomført digitalt ut 2020. Mottakene vil få informasjon om dette. Ny portal for opplæring av ansatte i asylmottak UDI har. RVTS Sør, Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 926 94 100, e-post: [email protected] [email protected

Video: Kurs & konferanser - RVTS Sø

Ressurser - RVTS

KoRus Sør tilbyr kurs, konferanser, kommuneprogrammer, veileding og foredrag innen rusfeltet, om mange ulike temaer fra folkehelse til behandling RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge. Vårt fokus er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av vårt arbeidsområde

Kartleggingsverktøyet PROFESOR er nå tilgjengelig på norsk

Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling RVTS

RVTS Sø

Kurs i grunnleggende traumeforståelse og behandling av traumepasienter, for ansatte innen psykisk helsevern for voksne. Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige RVTS Sør Sørlandet kunnskapspark Gimlemoen 19 4630 Kristiansand Sentralbord - 926 94 100 E-post: [email protected] Faktura adresse: Bufetat Region Sør Fakturamottak DFØ Postboks 4364 2308 HAMAR Merk med bestillerreferanse (3600+fem bokstaver) Vårt organisasjonsnummer: 986 128 43 Gå til Stø kurs. Hensikten med kurset. Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles. Hvem er kurset for? Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne

Ansatte - RVTS Sør

RVTS - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og

Nettstedet er revidert i 2017 av RVTS Nord. Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse.no. Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving og for lokale, tverrfaglige nettverksmøter ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle Oversikt over alle våre kurs og utdanninger. Kurset holdes av RBUP Øst og Sør i samarbeid med RVTS Øst Undervisningen gjennomføres på Zoom RVTS Sør har laget en omfattende nettside om traumeforståelse. Her ligger en rekke forklarende filmer og tekster som belyser traumer på ulike måter. Svært mye av stoffet kan brukes av hjelpere til intern fagutvikling, i forbindelse med samarbeid mellom instanser, til opplæring av pårørende, eller som en del av direkte oppfølging eller behandling av de utsatte

Regionale ressurssentre - RVTS

RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord) RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord) SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus) VIVAT Selvmordsforebygging ; Program . Se programmet under fanen Program. Dato for konferansen er 14.-15. oktober 202 Stø kurs - Nettkurs. Skriv ut. Informasjon. Ansvarlig redaktør for faglig innhold i kurset er Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord (Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord). Prosjektleder for utvikling av det faglige innholdet har vært Marianne Sandbu Ryeng, RVTS Nord En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) avdekket nylig store mangler i behandlingstilbudet til unge med skadelig seksuelle atferd. Som et tiltak for å bedre på dette arrangerer de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) nå kurs om tematikken Les om bruk av informasjonskapsler (cookies), og om hvordan RVTS samler inn og bruker personopplysninger. Kontakt. 22 58 60 00 E-post. RVTS. Nord, Midt, Vest, Øst og Sør..

Del i grupper på 3-4. Bruk to timer på å forberede et kurs som dere skal holde for ungdommene og deres nettverk. Kurset skal ta med det dere mener er viktigst fra Handle Kraft forståelsen, med spesiell vekt på TRYGGHET OG RELASJON. Sørg for å spørre barn og unge om hva som skal til for at de kjenner seg trygge med en voksen Kurs for helse- og omsorgspersonell i kommunen. Kurset «Barn som pårørende» er flyttet til plattformen KS-læring. KS-læring er læringsportal for de fleste kommunene i Norge. Det er nødvendig å logge inn for å ta kurset. Innlogging på KS-læring skjer ved å bruke «ID-porten». «ID-porten» er en.. Dersom din tjeneste har behov for råd og veiledning, kan du ta kontakt med ditt regionale RVTS. Informasjon og konkrete råd om koronaviruset finner du hos fhi.no og helsenorge.no. Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113 Kurs, seminar og konferanser for fagfolk som jobber med barn og unge Rett til å bestemme over eget liv For deg som møter unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ditt arbei

Vi må aldri slutte å undre oss i møte med andre - RVTS SørKjærlighet og trygghet i alle ledd - RVTS SørHjerne-opplysning for barn - RVTS Sør

Ta kontakt med RVTS Vest for mer informasjon. Førstehjelp ved selvmordsfare Kurs for helsesøstre, sosialpedagogiske rådgivere og andre som står i en forsterket posisjon til å hjelpe selvmordsnære elever Kurs; RVTS Nord; Krisenett Nord; Emnevisning. Krisenett Nord. Dette tilbudet krever at du har konto og er logget inn på vår gamle plattform for å delta. Gå til Krisenett Nord. Hensikten. Fagnettverket. Videoer fra RVTS-Vest - kurs.helsekompetanse.no Kurs i Bergen. Det finnes mange kurs i Bergen, og det er mange kursemner å velge blant. For å finne Bergen kurs innenfor en spesifikk kategori, kan du velge kategori til venstre for å gjøre et mer spesifikt søk. Vi håper du finner alle de kurs i Bergen du leter etter RVTS Midt vil med dette kurslederkurset lære opp nøkkelpersoner i kommunen som igjen skal formidle dette videre i egen organisasjon. På grunn av Covid-19 vil dette foregå digitalt. samling 1 er 4. og 5. nov. kl. 9.00-12.00 og samling 2 er 14. og 15. desember kl. 12.00-15.00 2020 Oktober. 28. og 29. oktober og 3. november: Mental health and radicalisation, RVTS Sør, kurs/webinar 29.-30. oktober: Barnevernkonferansen 2020, Fylkesmannen i.

 • Midgard 6 pdf.
 • Wetter hessen aktuell.
 • Holocaust erklärung.
 • Tango tanzpartner.
 • Hair extensions frisør stavanger.
 • Mystische namen für hunde.
 • Samsung konto logg inn.
 • Lowkey definisjon.
 • Lazy susan norge.
 • Halong bay hotel.
 • Wwf bilder.
 • Doktorgrad.
 • Brauereibesichtigung saarland.
 • Rmb currency.
 • Razer deathadder expert.
 • Google photos chromecast.
 • Fitbit alta hr rosa.
 • Sykkelsete brunt skinn.
 • Feuerwerk österreich 2017.
 • Outlook büroklammer wird nicht angezeigt.
 • Mittagstisch bruchsal.
 • Bwl münster nc.
 • Conchita wurst tom neuwirth.
 • Passeringsalarm.
 • Alpakka baby.
 • David andersen camilla pihl.
 • When will my life begin norwegian lyrics.
 • Tekstens struktur.
 • Kjøpe øl fra tyskland.
 • Skolerute sandnes 2017/2018.
 • Botox einheiten ml.
 • Trådløst gaming tastatur.
 • Google photos chromecast.
 • Hühnerstall wuppertal alte freiheit.
 • Super mario 4.
 • Omega 3 test.
 • Viktoriansk stil klær.
 • Gaboon viper fangs.
 • Palazzo stuttgart gutschein.
 • Hotel cæsar skuespillere sesong 1.
 • Word file to text file converter.